? ?
образ кошки в искусстве [entries|archive|friends|userinfo]
образ кошки в искусстве

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Halina Poświatowska [May. 7th, 2020|06:40 am]
образ кошки в искусстве

art_cats

[kotbeber]


Czestochowa. Ławeczka z Haliną Poświatowską w III Alei (Fot. Grzegorz Skowronek / AG)
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24030796,czestochowa-pamieta-o-swojej-poetce-rocznica-smierci-haliny.html
LinkReply